October 20th, 2010

Jonah 2 v6, jonah

The Gospel - a word study

his gospel1 Thess 2:2
the gospel of GodRom 1:1, Rom 15:16, 2 Cor 11:7, 1 Thess 2:8, 1 Thess 2:9, 1 Peter 4:17
the gospel of his SonRom 1:9
the gospel of Jesus Christ, the son of GodMark 1:1
the gospel of ChristRom 15:19, 1 Cor 9:13, 2 Cor 9:13, 2 Cor 10:14, Gal 1:7, Phil 1:27, 1 Thess 3:2
the gospel of our Lord Jesus2 Thess 1:8
the gospel of the glory of Christ2 Cor 4:4
the glorious gospel of the blessed God1 Tim 1:11
this gospel of the kingdomMt 24:14
the gospel of God's graceActs 20:24
the gospel of your salvationEph 1:13
the gospel of peaceEph 6:15
the eternal gospelRev 14:6
this gospelMt 26:13, 1 Cor 15:2, Eph 3:7, Col 1:6, 2 Tim 1:11
my gospelRom 11:28, Rom 16:25, 2 Tim 2:8
our gospel2 Cor 4:3, 1 Thess 1:5, 2 Thess 2:14
the gospelMk 8:35, Mk 10:29, Mk 13:10, Mk 14:9, Lk 9:6, Lk 20:1, Acts 8:40, Acts 15:7, Acts 16:10, Rom 1:2, Rom 1:15, Rom 1:16, Rom 1:17, Rom 11:28, Rom 15:20, 1 Cor 1:17, 1 Cor 4:15, 1 Cor 9:14, 1 Cor 9:16, 1 Cor 9:18, 1 Cor 9:23, 2 Cor 2:12, 2 Cor 8:18, 2 Cor 10:16, Gal 2:5, Gal 2:7, Gal 2:14, Gal 3:8, Gal 4:13, Eph 3:6, Eph 6:19, Phil 1:5, Phil 1:7, Phil 1:12, Phil 1:16, Phil 2:22, Phil 4:3, Phil 4:15, Col 1:5, Col 1:23, 1 Thess 2:4, 2 Tim 1:8, 2 Tim 1:10, Philemon 1:13, Heb 4:2, Heb 4:6, 1 Peter 1:12, 1 Peter 4:6
the gospel that I preachGal 2:2
the gospel I preached1 Cor 15:1, Gal 1:11
the gospel that you heardCol 1:23